Therapietrouw vs Shared Decision Making

KNMP Najaarscongres ‘Therapietrouw’

 

Videoregistratie presentatie Rik Bes, 6 oktober 2015, Beatrix Theater, Utrecht.

 

 

Is MI/MGV alleen bruikbaar voor hooggeschoolde en ervaren (psycho-)therapeuten?

Bovenstaande vraag kwam een tijdje geleden op m’n pad en het zal degenen die mij – en MI/MGV! – op z’n minst een beetje kennen en begrijpen niet verbazen dat deze vraag mij hogelijk verbaasde! Immers, nergens in de MI literatuur, noch in de vele honderden onderzoeken, noch in enig standpunt van het MINT Inc netwerk is ook maar enige rechtvaardiging te vinden voor het ‘exclusief’ maken van MI voor bepaalde beroepsgroepen.

Degenen die MI een klein beetje berijpen en de ontwikkelingen volgen, zullen weten dat de toepassing van technieken, strategieën en principes van MI in vele werkgebieden – en zeker ook in de eerstelijns en gespecialiseerde gezondheidszorg – tot een wezenlijke verbetering (effectiviteit en samenwerking) kunnen leiden. De toepassing van MI door apothekers en hun medewerkers laat – hoewel nog steeds op kleine schaal in Nederland – zien dat er significante resultaten te behalen zijn. Maar dat is stof voor weer een ander berichtje in de toekomst…

In dit filmpje ziet u een video registratie van de presentatie van Rik Bes “Van Therapietrouw naar Shared Decision Making; Een perspectief vanuit Motivational Interviewing”. Deze presentatie vond plaats op 6 oktober 2015 in het Beatrix Theater te Utrecht, tijdens het KNMP najaarscongres ‘Therapietrouw’.

De presentatie laat middels een kort inleidend videofragment zien dat de traditionele manier van therapietrouw promoten zo z’n beperkingen heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat is het verschil tussen therapietrouw en shared decision-making?
  • Welke mythen en feiten zijn voorhanden rondom shared decision-making?
  • Hoe kan het proces van shared decision-making vorm gegeven worden?
  • Wat zegt de literatuur en onderzoek hier over?
  • Hoe kan Motivational Interviewing u hierbij behulpzaam zijn?