MI Open

 

Introductie in de Theorie en Praktijk van Motivational Interviewing

Een driedaagse intensieve workshop voor professionals in de theorie en de praktijk van Motivational Interviewing

Data 2020: worden binnenkort vastgesteld en bekend gemaakt.

Motivational Interviewing; een definitie

Motivational Interviewing (MI) – ook bekend als Motiverende Gespreksvoering (MGV) – is een persoons-gerichte, directieve methode van counseling, die tot doel heeft om mensen zelf hun eigen ambivalentie te laten onderzoeken, teneinde hen verder te helpen in het proces van gedragsverandering.

Uitgangspunten van MI

 • Motivatie tot verandering komt vanuit de klant en wordt niet van buitenaf opgelegd.
 • Het is de taak van de klant en niet van de helper, om uitdrukking te geven aan en een oplossing te zoeken voor de eigen ambivalentie.
 • Proberen iemand te overtuigen is geen effectieve strategie om iemands ambivalentie te laten oplossen.
 • De stijl en sfeer is over het algemeen kalm en uitnodigend van karakter.
 • De helper is directief in het bijstaan van de klant, die diens eigen ambivalentie onderzoekt en oplost.
 • De bereidheid tot gedragsverandering is niet een vaststaande eigenschap van de klant, maar een wisselend product van de interactie tussen klant en helper.
 • De verhouding tussen beiden is meer een gelijkwaardig partnership dan een rolverdeling als tussen deskundige en onwetende.

Voor wie?

Motiverende gespreksvoering kan zinvol zijn voor elke professional die in zijn/haar werk met (gedrags-)verandering en leefstijlproblematiek te maken heeft. In te passen in uw eigen, reeds bestaande stijl van werken, geeft motiverende gespreksvoering u nieuwe, extra en evidence-based instrumenten om de mensen met wie u werkt te begeleiden naar (gedrags-)verandering.

Speciaal voor professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg, die te maken hebben met leefstijlproblematiek van hun cliënten, (gedrags-)veranderingsprocessen bij chronische ziekten (infectieziekten, diabetes, hart- en longrevalidatie, COPD, overgewicht) en voor diegenen werkzaam in ‘dwang of drang’ situaties (justitiële bemoeienis), educatie, management, psychiatrie, kinderbescherming of verslavingszorg biedt motiverende gespreksvoering een samenhangende en werkzame methodiek.

Inhoud

De deelnemers leren de theoretische en conceptuele achtergrond van Motivational Interviewing (MI), de basistechnieken, de stijl en de specifieke gespreks-strategieën van MI.

Specifieke theoretische voorkennis is niet vereist. Het is echter wel gewenst dat deelnemers ervaring hebben in het werken met cliënten/patiënten binnen de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van leefstijlproblematiek en gedragsverandering. De workshop is sterk praktijkgericht en kan daardoor goed gevolgd worden door deelnemers met wisselende vooropleiding.

Een selectie wetenschappelijke artikelen, alsmede een vrijblijvende literatuurlijst, zal voorafgaand aan de workshop ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers.

Het programma en de timetable hebben tot doel de workshop te structureren en als leidraad voor ons gezamenlijk werk te dienen. De trainers zullen tijdens elke pauze de inhoudelijke voortgang beoordelen en zal zo nodig, na overleg met de deelnemers, voorstellen doen om de inhoud of de richting van het programma aan te passen. Wanneer u in de gelegenheid bent om voorafgaand aan de workshop een aantal artikelen door te nemen, zou dat wellicht een nuttige voorbereiding kunnen zijn. Voor diegene(n) die zich verder willen verdiepen, wordt u vooraf tevens een uitgebreide literatuurlijst ter beschikking gesteld.

Vorm

De workshop bestaat uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, simulatie, praktijksituaties en korte oefeningen. De training wordt gegeven in het Nederlands. Een aantal materialen zijn echter in het Engels (artikelen, literatuur, videofragmenten); een passieve beheersing van deze taal is derhalve nuttig.

Uitkomsten van de workshop

De deelnemers:

 • Begrijpen de essentie van motivatie, ambivalentie, weerstand en het proces van gedragsverandering
 • Begrijpen de principes en de praktijk van een directieve, persoons-gerichte stijl van motiverende gespreksvoering
 • Hebben hun motivational interviewing vaardigheden verder ontwikkeld
 • Hebben geoefend met het inpassen van deze vaardigheden in strategieën om met ambivalentie en weerstand om te gaan
 • Zijn in staat deze vaardigheden en strategieën effectief toe te passen binnen de context van hun werksituatie
 • Hebben enige kennis van het MITI coderings-systeem en van onderzoeksresultaten naar de methode 

Programma

Elke dag start de workshop om 09.45 en eindigt om 17.00.

Na afloop van  deze workshop krijgt u een Certificaat van Deelname.

Hiermee hebt u:

 • Een eerste basis om u op termijn te gaan aan te melden voor de jaarlijkse (Engelstalige) Training voor Nieuwe Trainers (TNT) in MI, verzorgd door MINT Inc, onder auspiciën van Prof. William Miller en Prof. Stephen Rollnick.
 • De mogelijkheid te kiezen voor verdere verdieping van uw kennis en vaardigheden, middels het meedoen aan een workshop Motivational Interviewing voor Gevorderden, een individueel coachingstraject, of de opleiding tot MI Counseler.

Locatie van de workshop

De workshop wordt naar alle waarschijnlijkheid gehouden te Luno Kitchen in Hilversum. Deze locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer (trein). Voor degenen die per auto komen is betaalde parkeerruimte beschikbaar. Kort voor aanvang van de workshop ontvangt u een specifieke reis-/route beschrijving.

Trainer

Deze workshop wordt gegeven door Rik Bes, MI trainer aangesloten bij het MINT Inc trainers netwerk, met 23 jaar ervaring in het verzorgen van bijscholing in MI t.b.v. professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

Aanmelding en kosten van deelname

De kosten van deze workshop bedragen 795 Euro per persoon. Er is geen BTW verschuldigd.

Inbegrepen in dit bedrag is:

 • Driedaagse workshop
 • Voorbereidend inlees-materiaal (niet verplicht)
 • Hand-out materialen (krijgt u digitaal na afloop van de workshop)
 • Koffie, thee en frisdrank tijdens de pauzes (tweemaal per dag)
 • Lunch op de workshop dagen
 • Certificaat van Deelname

Aanmelding voor deze workshop:

U kunt uzelf online aanmelden voor deelname aan deze workshop. Bij vaststelling van de cursusdata voor 2020, wordt deze online aanmelding opengesteld.