MI/MGV

MI of MGV?

Het maakt ons niet uit.

Motivational Interviewing (MI) is de benaming van de methode, zoals we die in de internationale literatuur tegenkomen, en zoals de methode geïntroduceerd werd in Nederland in 1991, toen het eerste boek van Miller en Rollnick verscheen. Maar u mag ook best Motiverende Gespreksvoering (MGV) zeggen. Deze benaming is vooral bekend geworden sinds de recente boeken van Miller en Rollnick in het Nederlands vertaald zijn geworden, voor het eerst in 2005. Van belang is dat we in beide gevallen dezelfde methodiek bedoelen.

Wat is Motivational Interviewing? Tijdens het Forum van MINT trainers in Sitges (Spanje) in juni 2009, omschreven  Bill Miller en Steve Rollnick het als volgt:

Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gebaseerde methodiek, die cliëntgericht is en gekarakteriseerd wordt door een bewust doelgerichte stijl van communicatie, gericht op het ontlokken en versterken van intrinsieke motivatie tot verandering.

 

 


 

MI/MGV is dus een methode met een specifieke focus: verandering. Vaak gaat het daarbij om specifieke gedragsverandering, maar verandering in meer algemene zin kan ook heel goed het doel zijn.

MI/MGV heeft de autonomie en het zelf-beschikkingsrecht van de cliënt hoog in het vaandel en gebruikt specifieke, differentieel toe te passen vaardigheden om het doel te bereiken. Niet slechts het exploreren van ambivalentie, maar juist het oplossen daarvan, staat centraal. De professional is daarbij speciaal gericht op het herkennen en versterken van verander-taal.

MI/MGV is een relatief kort durende interventie methode en wordt vaak toegepast door collega’s die slechts een relatief korte consult-tijd ter beschikking hebben. De methode is niet vast geprotocolleerd, maar is flexibel ten opzichte van de situatie van een zeer brede groep cliënten en is effectief gebleken in een diversiteit van culturen.

Tenslotte is MI/MGV een leerbare methodiek voor vele zorg aanbieders. De diverse technieken en strategieën zijn duidelijk omschreven en kunnen middels workshops en begeleide oefening (coaching) eigen gemaakt worden.

De kwaliteit van en de competentie in MI/MGV zijn observeerbaar en kwantificeerbaar, hetgeen materiaal oplevert voor onderzoek naar effectiviteit van de methodiek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.