MI of MGV?

Het maakt ons niet uit.

Motivational Interviewing (MI) is de benaming van de methode, zoals we die in de internationale literatuur tegenkomen, en zoals de methode geïntroduceerd werd in Nederland in 1991, toen het eerste boek van Miller en Rollnick verscheen. Maar u mag ook best Motiverende Gespreksvoering (MGV) zeggen. Deze benaming is vooral bekend geworden sinds de boeken van Miller en Rollnick in het Nederlands vertaald zijn geworden, voor het eerst in 2005. Van belang is dat we in beide gevallen dezelfde methodiek bedoelen.

Wat is Motivational Interviewing? Tijdens het Forum van MINT trainers in Chicago (USA) in oktober 2022, omschreef  Bill Miller het als volgt:

Motivational Interviewing is a particular way of talking with people about change and growth, to strengthen their own motivation and commitment

 

In deze video vertellen Miller, Moyers en Rollnick u in het kort iets over MI.

 


 

MI/MGV is dus een methode met een specifieke focus: verandering en/of groei. Vaak gaat het daarbij om specifieke gedragsverandering, maar verandering in meer algemene zin, persoonlijke groei (zelfverwerkelijking) kan ook heel goed het doel zijn.

MI/MGV heeft de autonomie en het zelf-beschikkingsrecht van de cliënt hoog in het vaandel staan en gebruikt specifieke, differentieel toe te passen vaardigheden en strategieën om het doel te bereiken. Niet slechts het exploreren van ambivalentie, maar juist het oplossen daarvan, staat centraal. De professional is daarbij speciaal gericht op het herkennen en versterken van verander-taal.

MI/MGV is een relatief kort durende interventie methode en wordt vaak toegepast door collega’s die slechts een relatief korte consult-tijd ter beschikking hebben. De methode is niet vast geprotocolleerd, maar is flexibel ten opzichte van de situatie van een zeer brede groep cliënten en is effectief gebleken in een diversiteit van culturen.

Tenslotte is MI/MGV een leerbare methodiek voor vele zorg aanbieders. De diverse technieken en strategieën zijn duidelijk omschreven en kunnen middels workshops en begeleide oefening (coaching) eigen gemaakt worden.

De kwaliteit van en de competentie in MI/MGV zijn observeerbaar en kwantificeerbaar, hetgeen materiaal oplevert voor onderzoek naar effectiviteit van de methodiek.