What is MINT?

The Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) is an international collective of trainers in motivational interviewing and related methods (e.g., behavior change counseling, brief advice). The trainers come from diverse backgrounds, and their central interest is in improving the quality and effectiveness of counseling and consultations given to clients about behavior change. The organization emerged in 1997 among people trained as trainers by William Miller and Stephen Rollnick.

Who may join?

MINT members have completed a 3-day TNT (Training for New Trainers) workshop, designed to teach them to teach the training methods, techniques and spirit of the MI approach. In order to encourage good practice standards, MINT membership is limited to trainers who have completed a training workshop for new MI trainers recognized by MINT Inc. 

Jaarlijks wordt de 3-daagse Engelstalige TNT workshop aangeboden door MINT Inc. Kandidaten dienen een uitgebreide set vragen te beantwoorden, en een geluidsopname in te leveren, die vervolgens gecodeerd zal worden met behulp van de MITI. Het codeer-resultaat en de beantwoording van de vragen worden vervolgens door een team van reviewers beoordeeld. Bij een positief resultaat van de review (dit is de laatste jaren bij ongeveer 80% van de aanmeldingen het geval), wordt u uitgenodigd deel te nemen. In 2015 vond de TNT workshop plaats van 12 t/m 14 oktober in Berlijn. In 2016 vond de TNT plaats in Montreal, Canada. De TNT van 2017 vond plaats in Malahide, Ierland en in 2018 was de TNT in New Orleans, USA. In 2019 vond de TNT plaats in Tallinn, Estland, van 23 t/m 25 september. Lees hier meer over TNT deelname.

In Nederland zijn momenteel ruim 30 bij MINT Inc. aangesloten MI trainers actief. De meest actieve, internationaal georiënteerde leden van MINT Inc. ontmoeten elkaar jaarlijks gedurende het internationale MINT Forum en zorgen zodoende voor onderlinge ondersteuning en optimalisering van de kwaliteit van hun werk. Vanwege hun internationale contacten en samenwerking, en vanwege hun aansluiting bij dit internationale netwerk van professionals, mag u van hen verwachten dat zij up to date zijn m.b.t. de recente ontwikkelingen in de methodiek, effectieve methoden van training en coaching, en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Via deze link kunt u op de internationale website van MINT Inc. zien welke Nederlandse trainers bij het MINT netwerk aangesloten zijn.

What guides MINT?

The organization is evolving and growing, but some general guiding principles have endured.

MINT

  • Encourages good practice in the use of MI, and in the training of practitioners and MI trainers.
  • Supports the activities and skillfulness of its trainer members through meetings, communications and shared practice opportunities.
  • Continues to evolve and so will its membership, methods and structure.
  • Embraces the international flavor of the association as a key feature.
  • Promotes MI through good practice and the sharing of knowledge. It does not seek to exert control over the practice of others, or to compete in any way with other individuals or organizations.
  • Dues and proceeds from its activities are used to further promote good practice.
  • Above all, wishes to foster communication and collaboration among trainers. It encourages members to cross the barriers of culture, language and setting to work constructively and self-critically respond to the evolving body of knowledge about behavior change.

MINT Inc. is een in de USA gevestigde rechtspersoon zonder winstoogmerk, die het internationale Motivational Interviewing Network of Trainers verenigt. MINT Inc. levert ondersteuning aan haar leden en organiseert jaarlijks een Training van Nieuwe Trainers (TNT) workshop en aansluitend een driedaags Forum voor haar leden.

Het bestuur van MINT Inc. bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 •  Eileen Britt (New Zealand)- voorzitter
 •  Nicki Venable (USA) – vice-voorzitter
 •  Alicia Shiver (USA) – penningmeester
 •  Yoshiki Aoki (Japan) – secretaris
 •  Patrick Berthiaume (Canada), Ali Hall (USA) en Pilar Lusilla (Spain) – leden

Rik Bes was actief bestuurder van MINT van 2001 tot 2008 en vervolgens Director Emeritus (bestuursadviseur zonder stemrecht) van MINT Inc. tot eind 2014. Tevens was hij mede-initiatiefnemer tot de oprichting van de Nederlandse vereniging van MI trainers, MINTned.