Wat is MINT?

Het Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) is een internationaal collectief van trainers in motivational interviewing (MI). De leden van MINT Inc. hebben diverse achtergronden en hebben als centraal doel om de kwaliteit en effectiviteit van begeleiding en consultaties over gedragsverandering voor cliënten te verbeteren, middels het faciliteren van state-of-the-art leertrajecten. De organisatie is ontstaan in 1997 onder mensen die destijds opgeleid waren als trainers door William Miller en Stephen Rollnick.

Wie kan lid worden van MINT Inc.?

MINT-leden hebben een driedaagse TNT-training (Training for New Trainers) gevolgd, die is ontworpen om hen de trainingsmethoden, technieken en onderliggende spirit van de MI-aanpak bij te brengen. Om goede praktijknormen te bevorderen, is MINT-lidmaatschap beperkt tot trainers die een door MINT Inc. erkende training voor nieuwe MI-trainers hebben voltooid.

Jaarlijks wordt de 3-daagse Engelstalige TNT training aangeboden door MINT Inc. Kandidaten dienen een uitgebreide set vragen te beantwoorden, en een MI gesprek te voeren met een trainingsacteur (Standardized Patient Interview), dat vervolgens gecodeerd zal worden met behulp van de MITI. Het codeer-resultaat en de beantwoording van de vragen worden vervolgens door een team van reviewers beoordeeld. Bij een positief resultaat van de review (dit is de laatste jaren bij ongeveer 80% van de aanmeldingen het geval), wordt u uitgenodigd deel te nemen.

In 2019 vond de TNT plaats in Tallinn, Estland, van 23 t/m 25 september. Vanwege de wereldwijde Covid-19 pandemie, vonden er in 2020 en 2021 geen driedaagse, in-persoon, TNT trainingen plaats. In 2022 kon dat gelukkig weer wel; in Chicago, USA vond in het najaar van 2022 wederom een in-persoon TNT plaats.

In 2023 werd er in drie groepen (van elk 40 deelnemers) TNT trainingen verzorgd in Kopenhagen, Denemarken. Van 16 t/m 18 oktober heeft een groep van in totaal 13 trainers de nieuwe collega’s verder op weg geholpen in hun leertraject om (nog) betere MI trainers te worden (zie de foto hieronder.)

Lees hier meer over uw mogelijke TNT deelname.

In Nederland zijn momenteel ruim 30 bij MINT Inc. aangesloten MI trainers actief. De meest actieve, internationaal georiënteerde leden van MINT Inc. ontmoeten elkaar jaarlijks gedurende het internationale MINT Forum en zorgen zodoende voor onderlinge ondersteuning en optimalisering van de kwaliteit van hun werk. Vanwege hun internationale contacten en samenwerking, en vanwege hun aansluiting bij dit internationale netwerk van professionals, mag u van hen verwachten dat zij up to date zijn m.b.t. de recente ontwikkelingen in de methodiek, effectieve methoden van training en coaching, en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Via deze link kunt u op de internationale website van MINT Inc. zien welke Nederlandse trainers bij het MINT netwerk aangesloten zijn.

Wat drijft MINT Inc.?

  • Moedigt ‘best-practice’ proactief aan bij het gebruik van MI, en bij de training van professionals en MI-trainers.
  • Ondersteunt de activiteiten en vaardigheid van haar leden via vergaderingen, communicatie, peer-coaching en gezamenlijke oefenmogelijkheden.
  • Blijft zichzelf ontwikkelen, evenals haar leden, methoden en structuur.
  • Omarmt het internationale karakter van de vereniging als een belangrijk kenmerk.
  • Promoot MI door ‘best-practice’ en het delen van kennis.

MINT Inc. streeft er niet naar om controle uit te oefenen over de praktijk van anderen, of om op enige manier te concurreren met andere individuen of organisaties. Contributies en opbrengsten uit haar activiteiten worden gebruikt om ‘best practice’ verder te bevorderen. Bovenal wil MINT Inc. de communicatie en samenwerking tussen trainers bevorderen. Het moedigt leden aan om de barrières van cultuur, taal en omgeving te overbruggen om op constructieve wijze te handelen en zelfkritisch te zijn op de evoluerende kennis over gedragsverandering.

De organisatie van MINT Inc.

MINT Inc. is een in de USA gevestigde rechtspersoon zonder winstoogmerk, die het internationale Motivational Interviewing Network of Trainers verenigt. 

Het bestuur van MINT Inc. bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Eileen Britt (New Zealand)- voorzitter
  • Patrick Berthiaume (Canada) – vice-voorzitter
  • Alicia Shiver (USA) – penningmeester
  • Yoshiki Aoki (Japan) – secretaris
  • Nick Ka Wo Tse (Hong Kong, China), Ali Hall (USA), Kathy Goumas (Northern Ireland) – leden

Rik Bes was actief bestuurder van MINT van 2001 tot 2008 en vervolgens Director Emeritus (bestuursadviseur zonder stemrecht) van MINT Inc. tot eind 2014. Tevens was hij mede-initiatiefnemer tot de oprichting van de Nederlandse vereniging van MI trainers, MINTned.