Training van Nieuwe Trainers (TNT), MINT Inc.

MINT Inc. verzorgt jaarlijks een internationale (Engelstalige) TNT workshop. Deelname aan een TNT – Training for New Trainers – kwalificeert voor het lidmaatschap van MINT Inc.

De locaties van de TNT wisselen jaarlijks tussen verschillende continenten. De 2022 TNT vond plaats in Chicago, USA. In 2023 was dat Kopenhagen, Denemarken. Voor 2024 staat Christchurch, Nieuw Zeeland op het programma van 30 september t/m 2 oktober. In 2025 zal waarschijnlijk Noord Amerika de locatie worden.

Aanmelding voor deelname aan de TNT veronderstelt dat u minimaal aan een driedaagse basiscursus hebt deelgenomen, daarna een traject hebt gevolgd om uw competentie te verfijnen en daarnaast een ruim voldoende competentie en ervaring hebt opgebouwd in de toepassing van de methodiek. Immers, u gaat anderen leren deze methodiek te beheersen. MINT Inc. verwacht dus van u dat u kunt aantonen dat uzelf deze kennis en competentie al in ruim voldoende mate bezit. Tevens is het aanleren van MI een proces; geen eenmalige gebeurtenis!

Aanmelding voor een TNT betekent dus dat u aantoonbaar moet kunnen maken dat u over voldoende relevante kennis, ervaring en competentie beschikt. De wijze waarop, wordt u via onderstaande website van Mint Inc. ter zijner tijd duidelijk gemaakt. In ieder geval zal van u gevraagd worden een feitelijke ‘proeve van bekwaamheid’ te leveren, middels het voeren van een professioneel gesprek tussen u en een trainingsacteur (Standardized Patient Interview). Dit gesprek wordt opgenomen en vervolgens door MINT Inc. medewerkers van MITI-codering voorzien. Daarna gaat een MINT Inc. review team met uw aanmelding aan de slag. Zij beoordelen de door u aangeleverde schriftelijke informatie omtrent uw training en overige leer-ervaringen, plus de codeer-resultaten van het door u gevoerde voorbeeld-gesprek.

Via de internationale website www.motivationalinterviewing.org wordt aanmelding voor de jaarlijkse TNT workshops aangekondigd. Indien u van tevoren wilt overleggen of het voor u zin heeft zich aan te melden, neemt u dan contact met ons op. Ook kunnen wij u in uw voorbereiding assisteren middels aanvullende coaching.

MINT Forums

De jaarlijkse TNT workshops worden gevolgd door een driedaags MINT Forum. Tijdens dit Forum, dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van MINT Inc, wordt in een inspirerende en interactieve sfeer door MI trainers wereldwijd samengewerkt, worden ideeën uitgewisseld en wordt gezamenlijk de spirit en technieken/strategieën van de methode verder ontwikkelt. Voorafgaand aan het MINT Forum worden regelmatig pre-Forum workshops georganiseerd.

Via de internationale website www.motivationalinterviewing.org wordt het programma en de aanmelding voor de jaarlijkse MINT Forums aangekondigd.

CMC was co-organisator van de volgende MINT Forums en TNT workshops:

 • 1997 – Valetta, Malta
 • 2000 – Paris, France
 • 2001 – Santa Margherita Ligure, Italy
 • 2003 – Iraklion, Crete, Greece
 • 2005 – Amsterdam, The Netherlands
 • 2006 – Stellenbosch, South Africa
 • 2007 – Sofia, Bulgaria

Rik maakte deel uit van het TNT trainer team tijdens de volgende TNTs:

 • 2005 – Linz, Austria (Lead trainer)
 • 2006 – Stellenbosch, South Africa (Co-trainer)
 • 2008 – Mattsee, Austria (Lead trainer)
 • 2010 – San Diego, CA, USA (Lead trainer)
 • 2013 – Krakow, Poland (Lead trainer)
 • 2015 – Wals, Austria (Lead trainer)
 • 2015 – Berlin, Germany (Lead trainer)
 • 2016 – Bucharest, Romania (Lead trainer)
 • 2019 – Tallinn, Estonia (Lead trainer)
 • 2022 – Vienna/St. Polten, Austria (Lead trainer)
 • 2023 – Copenhagen, Denmark (Lead trainer)
 • 2024 – Vienna, Austria (Lead trainer)

Rik leverde een inhoudelijke bijdrage (presentatie, workshop) aan de volgende MINT Forums:

 • 2000 – Paris, France
 • 2003 – Iraklion, Crete
 • 2005 – Amsterdam, The Netherlands
 • 2010 – San Diego, CA, USA
 • 2013 – Krakow, Poland
 • 2015 – Berlin, Germany
 • 2016 – Montreal, Canada
 • 2017 – Malahide, Ireland
 • 2018 – New Orleans, USA
 • 2019 – Tallinn, Estonia
 • 2022 – Chicago, USA
 • 2023 – Copenhagen, Denmark

Review TNT deelnemers aanmeldingen

De laatste jaren worden de aanmeldingen voor deelname aan een TNT door een ervaren en onafhankelijk team van reviewers beoordeeld. Deze reviewers beoordelen:

 • De schriftelijke informatie, verstrekt door de potentiële deelnemers
 • Het codeer resultaat van de door de deelnemer ingeleverde gespreksopname

Deze twee bronnen (schriftelijke aanmelding, plus codeer resultaat) worden onafhankelijk van elkaar door twee reviewers beoordeeld. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg tussen de reviewers besloten tot uitnodiging, afwijzing of verder onderzoek naar de geschiktheid van de kandidaat.

Sinds de TNT van 2010 – San Diego, USA,  maakte Rik deel uit van het internationale team van reviewers, dat de aanmeldingen voor deze TNTs beoordeelde. 

Review TNT trainer teams

De TNT workshops kennen een maximum aantal deelnemers van 40 per groep. Elke groep – er kunnen per TNT meerdere groepen gevormd worden – kent een viertal trainers/facilitators, zodat er een ratio is van 1 TNT trainer per 10 deelnemers.

Elk TNT trainer team bestaat uit:

1 TNT Lead Trainer

Deze trainer is manager van het team en uiteindelijk verantwoordelijke voor inhoud en proces. Lead Trainers worden door het bestuur van MINT Inc. gerekruteerd uit een beperkt bestand van ervaren internationale senior trainers, die ruime ervaring hebben met het organiseren en faciliteren van TNT workshops en binnen de MINT organisatie door de jaren heen diverse ondersteunende werkzaamheden hebben verricht. Lead-Trainers overleggen met elkaar en met de TNT coordinator, om ervoor te zorgen dat elke TNT groep een gelijksoortig programma aangeboden krijgt. Zij faciliteren de teamsamenwerking binnen het TNT trainers team en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het proces, de TNT training zelf, en de afronding daarvan.

1 TNT Co-Trainer

De Co-Trainer vormt samen met de Lead Trainer het duo dat de TNT workshop in hun specifieke groep vormgeeft en zorgdraagt voor didactische continuïteit. Co-Trainers kunnen elk jaar solliciteren voor deze functie. Kwalificaties zijn onder andere: – Het eerder succesvol hebben vervuld van de rol van Training Support (zie hieronder), – Het hebben verleend van actieve bijdragen aan en ondersteuning van het MINT netwerk, – Bewezen kwaliteiten en/of potentieel tot het kunnen (bege-)leiden van een TNT workshop.

2 TNT Training Supports.

De Training Supports ondersteunen Lead en Co-Trainer, met name wanneer de deelnemersgroep gedurende dag 2 van de TNT wordt opgesplitst in vier werkgroepen van 10 deelnemers elk. Samen met de Lead en Co-Trainer, rouleren de Training Supports gedurende de dag langs de vier subgroepen en ondersteunen zij de verdere voortgang tijdens de overige dagen. Training Supports kunnen elk jaar solliciteren voor deze functie. Kwalificaties zijn onder andere:- Het hebben verleend van actieve bijdragen aan en ondersteuning van het MINT netwerk, – Potentieel tot het kunnen ondersteunen van een TNT Lead en Co-Trainer team, – Goede potentie tot samenwerken in een team.

Rik maakte deel uit van de reviewing groep van TNT Co-Trainers en Training Supports sollicitaties ten behoeve van de TNT’s in 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022.