Categorie: Nieuws

Centre for Motivation and Change | CMC

MI Plus

Motivational Interviewing ‘Plus’

 


 

 • Heeft u in het verleden kennis gemaakt met Motivational Interviewing (MI)/Motiverende Gespreksvoering (MGV) en wilt u uw kennis en/of vaardigheden weer eens toetsen of verdiepen?
 • Heeft u specifieke belangstelling voor (deel-)onderwerpen van MI/MGV, maar kunt u de juiste workshop of coachings-aanbod (nog) niet vinden?
 • Heeft u specifieke vragen op het gebied van onderzoek naar de effectiviteit van MI?
 • Wilt u zich voorbereiden op mogelijke aanmelding voor de MINT Training voor Trainers?

Wanneer u een van bovenstaande of gelijksoortige vragen hebt, is deze workshop wellicht iets voor u!


Deze tweedaagse workshop – data 2018 nog vast te stellen –  is speciaal voor die zorgprofessionals die al enige kennis en ervaring hebben opgedaan met het toepassen van MI/MGV in hun dagelijkse praktijk, en/of behoefte hebben zich verder te verdiepen op specifieke onderdelen.

In een kleine groep (maximaal 9 deelnemers) wordt – op basis van een voorafgaande inventarisatie van specifieke leerwensen onder de deelnemers – een maatwerk programma gemaakt, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen:

 • Inventarisatie leerwensen deelnemers, op basis van voorafgaande schriftelijke of telefonische voorbereiding met de trainer. 
 • Wat is er nieuw in MI-3? Een overzicht van, en oefening met, de concepten uit de derde editie van ‘Motivational Interviewing: helping people change’, William R. Miller en Stephen Rollnick, 2013, The Guilford Press.
  • MI in 10 minuten. Wat is het nut van MI in een druk-bezette praktijk in de gezondheidszorg; hoe kan een (para-)medisch professional met weinig beschikbare tijd de effectiviteit van consultvoering verhogen middels het gebruik van technieken en strategieën vanuit MI?
  • MI/MGV en wetenschappelijk onderzoek
  • Client-gerichtheid versus focus, sturing en directiviteit

  Bovenstaande opsomming is niet limitatief en geeft slechts een aantal onderwerpen aan die in andere workshops ter sprake kwamen.Deze workshop zal vorm gegeven worden op basis van uw eigen specifieke wensen, en die van de kleine groep mede-cursisten. Vooraf zal van u gevraagd worden om een kort overzicht te maken van uw specifieke leerwensen, en dit overzicht op te sturen en/of te bespreken met de trainer. Indien u dit wilt, kunt u ook een gespreksopname van uzelf met een client/patient meesturen.

  De workshop zal een mix zijn van korte inleidingen, groepsgesprekken en met name veel praktijksituaties. Deze laatsten worden vorm gegeven middels video-analyse van bestaande gesprekken (met kijk-/analyse opdrachten) en vooral regelmatig zelf oefenen middels simulatie-gesprekken.

  De cursusprijs is inclusief:

  • Koffie, thee, frisdrank en een lunch gedurende de workshop dagen
  • Maatwerk programma, op basis van uw eigen leerwensen
  • Digitale hand-outs, specifiek voor het programma van de workshop
  • Een certificaat van deelname

  Is uw interesse gewekt voor de MI Plus workshop? Neemt u dan contact met ons op, of schrijf u in (inschrijving mogelijk na vaststelling data) middels onderstaand formulier.

  Tot ziens in Hilversum!


   

   

  MI Open

   

  Introductie in de Theorie en Praktijk van Motivational Interviewing

  Een driedaagse intensieve workshop voor professionals in de theorie en de praktijk van Motivational Interviewing

  Data 2018: worden binnenkort vastgesteld en bekend gemaakt.

  Motivational Interviewing; een definitie

  Motivational Interviewing (MI) – ook bekend als Motiverende Gespreksvoering (MGV) – is een persoons-gerichte, directieve methode van counseling, die tot doel heeft om mensen zelf hun eigen ambivalentie te laten onderzoeken, teneinde hen verder te helpen in het proces van gedragsverandering.

  Uitgangspunten van MI

  • Motivatie tot verandering komt vanuit de klant en wordt niet van buitenaf opgelegd.
  • Het is de taak van de klant en niet van de helper, om uitdrukking te geven aan en een oplossing te zoeken voor de eigen ambivalentie.
  • Proberen iemand te overtuigen is geen effectieve strategie om iemands ambivalentie te laten oplossen.
  • De stijl en sfeer is over het algemeen kalm en uitnodigend van karakter.
  • De helper is directief in het bijstaan van de klant, die diens eigen ambivalentie onderzoekt en oplost.
  • De bereidheid tot gedragsverandering is niet een vaststaande eigenschap van de klant, maar een wisselend product van de interactie tussen klant en helper.
  • De verhouding tussen beiden is meer een gelijkwaardig partnership dan een rolverdeling als tussen deskundige en onwetende.

  Voor wie?

  Motiverende gespreksvoering kan zinvol zijn voor elke professional die in zijn/haar werk met (gedrags-)verandering en leefstijlproblematiek te maken heeft. In te passen in uw eigen, reeds bestaande stijl van werken, geeft motiverende gespreksvoering u nieuwe, extra en evidence-based instrumenten om de mensen met wie u werkt te begeleiden naar (gedrags-)verandering.

  Speciaal voor professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg, die te maken hebben met leefstijlproblematiek van hun cliënten, (gedrags-)veranderingsprocessen bij chronische ziekten (infectieziekten, diabetes, hart- en longrevalidatie, COPD, overgewicht) en voor diegenen werkzaam in ‘dwang of drang’ situaties (justitiële bemoeienis), educatie, management, psychiatrie, kinderbescherming of verslavingszorg biedt motiverende gespreksvoering een samenhangende en werkzame methodiek.

  Inhoud

  De deelnemers leren de theoretische en conceptuele achtergrond van Motivational Interviewing (MI), de basistechnieken, de stijl en de specifieke gespreks-strategieën van MI.

  Specifieke theoretische voorkennis is niet vereist. Het is echter wel gewenst dat deelnemers ervaring hebben in het werken met cliënten/patiënten binnen de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van leefstijlproblematiek en gedragsverandering. De workshop is sterk praktijkgericht en kan daardoor goed gevolgd worden door deelnemers met wisselende vooropleiding.

  Een selectie wetenschappelijke artikelen, alsmede een vrijblijvende literatuurlijst, zal voorafgaand aan de workshop ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers.

  Het programma en de timetable hebben tot doel de workshop te structureren en als leidraad voor ons gezamenlijk werk te dienen. De trainers zullen tijdens elke pauze de inhoudelijke voortgang beoordelen en zal zo nodig, na overleg met de deelnemers, voorstellen doen om de inhoud of de richting van het programma aan te passen. Wanneer u in de gelegenheid bent om voorafgaand aan de workshop een aantal artikelen door te nemen, zou dat wellicht een nuttige voorbereiding kunnen zijn. Voor diegene(n) die zich verder willen verdiepen, wordt u vooraf tevens een uitgebreide literatuurlijst ter beschikking gesteld.

  Vorm

  De workshop bestaat uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, simulatie, praktijksituaties en korte oefeningen. De training wordt gegeven in het Nederlands. Een aantal materialen zijn echter in het Engels (artikelen, literatuur, videofragmenten); een passieve beheersing van deze taal is derhalve nuttig.

  Uitkomsten van de workshop

  De deelnemers:

  • Begrijpen de essentie van motivatie, ambivalentie, weerstand en het proces van gedragsverandering
  • Begrijpen de principes en de praktijk van een directieve, persoons-gerichte stijl van motiverende gespreksvoering
  • Hebben hun motivational interviewing vaardigheden verder ontwikkeld
  • Hebben geoefend met het inpassen van deze vaardigheden in strategieën om met ambivalentie en weerstand om te gaan
  • Zijn in staat deze vaardigheden en strategieën effectief toe te passen binnen de context van hun werksituatie
  • Hebben enige kennis van het MITI coderings-systeem en van onderzoeksresultaten naar de methode 

  Programma

  Elke dag start de workshop om 09.45 en eindigt om 17.00.

  Na afloop van  deze workshop krijgt u een Certificaat van Deelname.

  Hiermee hebt u:

  • Een eerste basis om u op termijn te gaan aan te melden voor de jaarlijkse (Engelstalige) Training voor Nieuwe Trainers (TNT) in MI, verzorgd door MINT Inc, onder auspiciën van Prof. William Miller en Prof. Stephen Rollnick.
  • De mogelijkheid te kiezen voor verdere verdieping van uw kennis en vaardigheden, middels het meedoen aan een workshop Motivational Interviewing voor Gevorderden, een individueel coachingstraject, of de opleiding tot MI Counseler.
  • Accreditatie voor ClaudicatioNet, fase blauw.

  Locatie van de workshop

  De workshop wordt gehouden te Luno Kitchen in Hilversum. Deze locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer (trein). Voor degenen die per auto komen is betaalde parkeerruimte beschikbaar. Kort voor aanvang van de workshop ontvangt u een specifieke reis-/route beschrijving.

  Trainer

  Deze workshop wordt gegeven door Rik Bes, MI trainer aangesloten bij het MINT Inc trainers netwerk, met 23 jaar ervaring in het verzorgen van bijscholing in MI t.b.v. professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten.

  Aanmelding en kosten van deelname

  De kosten van deze workshop bedragen 795 Euro per persoon. Er is geen BTW verschuldigd.

  Inbegrepen in dit bedrag is:

  • Driedaagse workshop
  • Voorbereidend inlees-materiaal (niet verplicht)
  • Hand-out materialen (krijgt u digitaal na afloop van de workshop)
  • Koffie, thee en frisdrank tijdens de pauzes (tweemaal per dag)
  • Lunch op de workshop dagen
  • Certificaat van Deelname

  Aanmelding voor deze workshop:

  U kunt uzelf online aanmelden voor deelname aan deze workshop. Bij vaststelling van de cursusdata voor 2018, wordt deze online aanmelding opengesteld.

  FTO Online

  FTO Online: “Tabaksverslaving in de Eerste Lijn, door Drs. P.G. Tromp-Beelen, verslavingsarts, Prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en R.A. Bes, MSc, directeur Centre for Motivation and Change is per oktober 2015 gepubliceerd door E-Wise.

  Deze actualisatie van het oorspronkelijke artikel uit 2009 is te lezen middels het klikken op bovenstaande link.

  Therapietrouw vs Shared Decision Making

  KNMP Najaarscongres ‘Therapietrouw’

   

  Videoregistratie presentatie Rik Bes, 6 oktober 2015, Beatrix Theater, Utrecht.

   

   

  Is MI/MGV alleen bruikbaar voor hooggeschoolde en ervaren (psycho-)therapeuten?

  Bovenstaande vraag kwam een tijdje geleden op m’n pad en het zal degenen die mij – en MI/MGV! – op z’n minst een beetje kennen en begrijpen niet verbazen dat deze vraag mij hogelijk verbaasde! Immers, nergens in de MI literatuur, noch in de vele honderden onderzoeken, noch in enig standpunt van het MINT Inc netwerk is ook maar enige rechtvaardiging te vinden voor het ‘exclusief’ maken van MI voor bepaalde beroepsgroepen.

  Degenen die MI een klein beetje berijpen en de ontwikkelingen volgen, zullen weten dat de toepassing van technieken, strategieën en principes van MI in vele werkgebieden – en zeker ook in de eerstelijns en gespecialiseerde gezondheidszorg – tot een wezenlijke verbetering (effectiviteit en samenwerking) kunnen leiden. De toepassing van MI door apothekers en hun medewerkers laat – hoewel nog steeds op kleine schaal in Nederland – zien dat er significante resultaten te behalen zijn. Maar dat is stof voor weer een ander berichtje in de toekomst…

  In dit filmpje ziet u een video registratie van de presentatie van Rik Bes “Van Therapietrouw naar Shared Decision Making; Een perspectief vanuit Motivational Interviewing”. Deze presentatie vond plaats op 6 oktober 2015 in het Beatrix Theater te Utrecht, tijdens het KNMP najaarscongres ‘Therapietrouw’.

  De presentatie laat middels een kort inleidend videofragment zien dat de traditionele manier van therapietrouw promoten zo z’n beperkingen heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Wat is het verschil tussen therapietrouw en shared decision-making?
  • Welke mythen en feiten zijn voorhanden rondom shared decision-making?
  • Hoe kan het proces van shared decision-making vorm gegeven worden?
  • Wat zegt de literatuur en onderzoek hier over?
  • Hoe kan Motivational Interviewing u hierbij behulpzaam zijn?