MI Plus

Motivational Interviewing ‘Plus’

 


Heeft u in het verleden kennis gemaakt met Motivational Interviewing (MI)/Motiverende Gespreksvoering (MGV) en wilt u uw kennis en/of vaardigheden weer eens toetsen of verdiepen?

 • Heeft u specifieke belangstelling voor (deel-)onderwerpen van MI/MGV, maar kunt u de juiste workshop of coachings-aanbod (nog) niet vinden?
 • Heeft u specifieke vragen op het gebied van onderzoek naar de effectiviteit van MI?
 • Wilt u zich voorbereiden op mogelijke aanmelding voor de MINT Training voor Trainers?

Wanneer u een van bovenstaande of gelijksoortige vragen hebt, is deze workshop wellicht iets voor u!


Deze tweedaagse workshop – data 2020 nog vast te stellen –  is speciaal voor die zorgprofessionals die al enige kennis en ervaring hebben opgedaan met het toepassen van MI/MGV in hun dagelijkse praktijk, en/of behoefte hebben zich verder te verdiepen op specifieke onderdelen.

In een kleine groep (maximaal 9 deelnemers) wordt – op basis van een voorafgaande inventarisatie van specifieke leerwensen onder de deelnemers – een maatwerk programma gemaakt.

Inventarisatie leerwensen deelnemers, op basis van voorafgaande schriftelijke of telefonische voorbereiding met de trainer. 

Voorafgaand aan de workshop stelt u uw eigen specifieke leerwensen op.

De gezamenlijke leerwensen van de deelnemers, vormen de ingrediënten voor het programma, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen:

 • De 4 processen van MI
 • Compassie in de praktijk
 • Altijd ambivalentie uitvragen, of gelijk de focus op verandering?
 • Het differentieel gebruik van reflecties
 • MI in 10 minuten. Wat is het nut van MI in een druk-bezette praktijk in de gezondheidszorg; hoe kan een (para-)medisch professional met weinig beschikbare tijd de effectiviteit van consultvoering verhogen middels het gebruik van technieken en strategieën vanuit MI?
 • Rapid engagement in korte consulten
 • Therapietrouw bevorderen
 • Lastige patienten; lastige consulten
 • MI/MGV en wetenschappelijk onderzoek
 • Fidelity meting middels MITI
 • Tips en hulp bij onderzoeks-design, voorbereiding en uitvoering[/modal]
 • Client-gerichtheid versus focus, sturing en directionaliteit; het vinden van de meest effectieve balans
 • Wanneer is neutraliteit (t.o.v. de gedragskeuze van de client/patient) wel en niet geïndiceerd? Immers, MI is pas MI wanneer er een duidelijk verander-doel is EN de professional niet neutraal is ten opzichte van dat doel

Bovenstaande opsomming is niet limitatief en geeft slechts een aantal onderwerpen aan die in andere workshops ter sprake kwamen.Deze workshop zal vorm gegeven worden op basis van uw eigen specifieke wensen, en die van de kleine groep mede-cursisten. Vooraf zal van u gevraagd worden om een kort overzicht te maken van uw specifieke leerwensen, en dit overzicht op te sturen en/of te bespreken met de trainer. Indien u dit wilt, kunt u ook een gespreksopname van uzelf met een client/patient meesturen.

De workshop zal een mix zijn van korte inleidingen, groepsgesprekken en met name veel praktijksituaties. Deze laatsten worden vorm gegeven middels video-analyse van bestaande gesprekken (met kijk-/analyse opdrachten) en vooral regelmatig zelf oefenen middels simulatie-gesprekken.

De cursusprijs is inclusief:

 • Koffie, thee, frisdrank en een lunch gedurende de workshop dagen
 • Maatwerk programma, op basis van uw eigen leerwensen
 • Digitale hand-outs, specifiek voor het programma van de workshop
 • Een certificaat van deelname

Is uw interesse gewekt voor de MI Plus workshop? Neemt u dan contact met ons op, of schrijf u in (inschrijving mogelijk na vaststelling data) middels onderstaand formulier.

Tot ziens in Hilversum!


 

 

Onderzoek | Algemeen

In de loop van de laatste twee decennia is er rondom de effectiviteit en algemene wetenschappelijke basis van MI als methodiek ter begeleiding van veranderingsprocessen een immer groeiend aantal publicaties van onderzoeks- rapportage’s te zien.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de aantallen, maar uiteraard vooral om de inhoudelijke resultaten. En die zijn zeer bemoedigend. In steeds meer deel-gebieden van zorg wordt onderzoek gedaan en vrijwel elke keer blijkt dat van MI – mits competent toegepast – een positief effect op resultaten van interventies verwacht mag worden. Met recht kunnen we zeggen dat MI een evidence-based methodiek is. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten van een toenemend aantal meta-analyses.

In Nederland

Gelukkig wordt de laatste jaren ook in ons land steeds meer effectiviteitsonderzoek gedaan naar MI/MGV.

Het eerste belangwekkende onderzoek, ‘Naar vraaggestuurde dieetzorg’, werd in 2005 door het Voedingscentrum gepubliceerd. De rapportage kunt u hier downloaden; het Engelstalig gepubliceerde artikel hier. (links worden binnenkort actief)

Inmiddels staan er een flink aantal publicaties op allerlei andere gebieden op stapel en wordt er in toenemende mate onderzoek verricht naar de toepasbaarheid en effectiviteit van MI in Nederland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Allereerst kunnen we natuurlijk de training en coaching van de professionals verzorgen, van wie het werk onderwerp wordt van uw onderzoek.

Denkt u er daarbij wel aan dat het behalen van voldoende, meetbare competentie alleen mogelijk is indien u de professionals een daarvoor passende bijscholing geeft? Leest u vooral deze tekst.

Vervolgens kunnen wij met u bepalen wat in uw geval de meest realistische competentie-drempels zijn bij het gebruik van de MITI 4.1. 

We kunnen voor u de coderingen met MITI 4.2.1-NL verzorgen, of – indien u dit wenst – een aantal van uw medewerkers opleiden tot codeerder, waarbij het behalen van inter-coder-reliability uiteraard het doel is. Lees meer hierover door op deze link te klikken. (link wordt binnenkort actief)

Helaas merken we de laatste jaren dat in sommige onderzoeks designs geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met ofwel het aanbieden van voldoende opleiding/coaching, ofwel met het vrijmaken van voldoende capaciteit voor de werkzaamheden m.b.t. coderen.

Graag delen wij onze ervaringen met u. Neemt u daartoe in een vroegtijdig stadium kontakt met ons op?